18/09/2019

Begaafdheidsonderzoek: Zie ik een Ferrari?

Het Begaafdheidsonderzoek: Zie ik een Ferrari?

Regelmatig krijgen we de vraag in welk opzicht ons onderzoek inhoudelijk verschilt van een intelligentieonderzoek bij een reguliere orthopedagogische of psychologische praktijk. Deze vraag wil ik graag hierbij beantwoorden aan de hand van een metafoor.

 

Regulier onderzoek

Normaal gesproken wordt er na een zorgvuldige intake en anamnese (het in kaart brengen van de ontwikkeling) besloten een IQ-test af te nemen. In sommige gevallen wordt er voorafgaand aan de testdag een kennismakingsafspraak gemaakt om je aan de onderzoekster te laten wennen, zodat de IQ-test in een zo stressvrij mogelijke, positieve sfeer plaats zal gaan vinden. De test wordt in een prikkelarme omgeving afgenomen volgens standaard afname-instructies. Aan de hand van de uitslag wordt bepaald op welk niveau je functioneert (gemiddeld, boven gemiddeld, begaafd of hoogbegaafd). Deze uitslag zegt iets over de snelheid van denken en niets over de overige kenmerken van hoogbegaafdheid. Het is dus eigenlijk een testrapport over de maximale snelheid die je Ferrari op een GP circuit kan rijden, maar hiermee wordt niet duidelijk of die Ferrari ook op de gewone weg zo snel en behendig is. Ook weet je niet hoe het met de motor-eigenschappen is, hoe goed deze is afgesteld en of de buitenkant deuken of krassen heeft.

 

Begaafdheidsonderzoek

Het Begaafdheidsonderzoek is meer een APK-keuring voor de Ferrari, waarbij (naast de snelheid op ideale ondergrond) ˇˇk gekeken wordt naar behendigheid, de motor-eigenschappen en de algemene staat van de auto. Dit onderzoek wordt door diverse monteurs op verschillende momenten gedaan, zodat de uitslag zoveel mogelijk aan het licht kan brengen. Elke monteur heeft namelijk een geheel eigen expertise die daarmee andere inzichten mee kan nemen. De behendigheid bij hoogbegaafdheid wordt gemeten aan de hand van de DUCOS-H; een uniek ontwikkelde testbatterij voor de creativiteit die zo herkenbaar is bij hoogbegaafden. De motor-eigenschappen worden in het persoonlijkheidsonderzoek bekeken; alle karaktereigenschappen die bij hoogbegaafden horen worden in kaart gebracht en op verschillende manieren beoordeeld op de sterkte van hun aanwezigheid. Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit standaard vragenlijsten en door ons ontwikkelde observatiemethodes / vragenlijsten die een wetenschappelijke basis hebben. De hierbij horende normeringen worden momenteel door ons doorontwikkeld, zodat we een gedegen beeld kunnen geven.á Als laatste wordt de algemene staat aan de buitenkant beoordeeld door de schoolse resultaten en/of de resultaten in de werksfeer te bepalen. Hierbij worden alle onvolkomendheden nader bestudeerd op hun oorsprong en de diepte van de kras of deuk. Op basis van de verzamelde inzichten van de verschillende monteurs kun je nu veel meer vertellen over dezelfde Ferrari. Omdat alle monteurs met hun testbeoordelingen speciaal opgeleide Ferrari-monteurs zijn, wordt de kans groter dat er geen dingen gemist worden.

 

Begaafdheidsonderzoek Plus

Deze grote APK-keuring neemt naast de standaard-APK ook de huidige afstellingen van alle motor-onderdelen mee in het onderzoek. Dit onderdeel is enkel voor alle Ĺnieuwe Ferrariĺsĺ, dus voor de kinderen in het begaafdheidsonderzoek. We kijken op welk niveau het kind werkelijk zou kunnen functioneren; op de deelgebieden lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Ook gaan we na of er sprake is van een visuele leervoorkeur. Verder wordt het executief functioneren bepaald en de sterktes en zwaktes daarbij in relatie tot hoogbegaafdheid geanalyseerd. Deze APK-keuring is interessant om te kunnen beslissen op welke ondergrond de Ferrari het beste kan rijden en welke moeilijkheidsgraad qua behendigheid nodig is.

 

Conclusie

De snelheid van een Ferrari is niet bepalend voor de tevredenheid van de gebruiker. Er zijn veel meer factoren die meespelen en waarmee de Ferrari een bijzondere auto wordt. Je doet de auto geen eer aan door enkel de snelheid te meten, want op een slechte dag kan de betreffende auto last hebben van een slecht wegdek, gladde banden of benzine-tekort, waardoor de verwachte snelheid niet behaald wordt. De volledigheid van de APK-keuring kan alle overige eigenschappen in kaart brengen waarmee de auto gezien wordt voor wat hij waard is. Een kenners-oog is hierbij onontbeerlijk.

Om deze reden zetten wij ons met hart en ziel in voor het continu verbeteren, het wetenschappelijk onderbouwen en het op een juiste wijze normeren van de onderzoeksonderdelen die aanvullend zijn op een IQ-test. Elke hoogbegaafde mag opgemerkt worden! Wil je meer weten over de mogelijkheden van onderzoek, lees dan verder op onze pagina onderzoek of neem contact op.