Praktijk
Hoogbegaafd

Psychologische praktijk voor hoogbegaafde en hoogintuïtieve cliënten

De gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek bedraagt momenteel 8-12 weken. Na de intake is de wachttijd voor diagnostiek circa 3 maanden en voor behandeling circa 6 maanden.

Kenniscentrum

Algemene kennis over hoogbegaafdheid, de brede diagnostiek en behandelvormen.

Ons team

Bekijk eenvoudig online met wie jij een afspraak hebt of wilt maken.

Afspraak maken

Bel naar 0165 743055, stuur een mail naar info@praktijkhoogbegaafd.nl of klik hieronder.

Onze zorg voor hoogbegaafde en hoogintuïtieve personen

Praktijk Hoogbegaafd combineert de meest recente theorieën en wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid met de psychologische praktijk van (brede) diagnostiek en (gerichte) behandeling. Vanuit bestaande theorieën en praktische observaties werd in 2011 het Model van Duran (herziene versie 2022) ontwikkeld, dat moest gaan leiden tot betere begeleiding en begrip voor hoogbegaafde personen. Dit model is leidend voor onze diagnostiek en behandelingen. Praktijk Hoogbegaafd biedt als psychologische praktijk gespecialiseerde zorg, waarbij we zowel kinderen als volwassenen behandelen. 

 

Praktijk Hoogbegaafd heeft tevens aandacht voor cliënten die zich herkennen in een intuïtieve levensvisie of die de behoefte hebben aan een meer holistische, alternatieve therapie. Aangezien we een correlatie waarnemen tussen cliënten (zowel kinderen als volwassenen) met een hoge intelligentie en een hoge mate aan intuïtiviteit of sensitiviteit, wilden we deze doelgroep niet vergeten en bieden we sinds 2021 ook lichaamsgerichte en/of energetische therapie.

Onze vakgebieden

Kind & Jeugd

Diagnostiek en behandeling

Volwassenen

Diagnostiek en behandeling

Therapeutische mogelijkheden

Therapieën op een rijtje

Theoretische kaders

Gehanteerde modellen en de uitleg

Cliënten vertellen

Beoordeling

4.9